Fallskyddsutbildning via TA-utbildning

För att skapa en säker arbetsplats krävs att arbetsgivaren både tillhandahåller personliga säkerhetsskydd, kollektiva säkerhetsskydd samt grundläggande kunskap hur dessa används. För att möta det lagliga kravet på kunskap måste alltså arbetsgivaren utbilda sin personal – vilket sker via externa utbildningsföretag. Ett företag som erbjuder en rad säkerhetskurser är TA-utbildning. Här presenteras hur deras ”Fallskyddsutbildning” […]