Fallskyddsutbildning via TA-utbildning

För att skapa en säker arbetsplats krävs att arbetsgivaren både tillhandahåller personliga säkerhetsskydd, kollektiva säkerhetsskydd samt grundläggande kunskap hur dessa används. För att möta det lagliga kravet på kunskap måste alltså arbetsgivaren utbilda sin personal – vilket sker via externa utbildningsföretag.

Ett företag som erbjuder en rad säkerhetskurser är TA-utbildning. Här presenteras hur deras ”Fallskyddsutbildning” är utformad. En utbildning som vänder sig till takläggare och andra som jobbar på hög höjd. En extremt viktig utbildning då fallolyckor är den enskilt största orsaken till dödsolyckor inom denna bransch.

Målgrupp

Fallskyddsutbildningen vänder sig mot samtliga arbetsgrupper som jobbar på hög höjd. Det är främst takläggare och takarbetare men även andra som är på dessa höga höjder. Utbildning kan även vända sig till chefer samt arbetsledare så att de har den grundläggande kunskapen inom takläggare Stockholm som de anställda även behöver ta del av.

Krav enlig lag

I Arbetsmiljölagen går det att läsa att arbetsgivare har ett lagligt krav på sig att ge information till arbetstagarna gällande risken som finns på en arbetsplats. Därmed har de även ansvar för att arbetstagarna har korrekt utbildning och utrustning för att de arbetsuppgifter som ska utföras även kan ske på ett korrekt sätt.

Att köpa in denna kurs för takläggare och annan personal som befinner sig på hög höjd är alltså ett tryggt och enkelt sätt att förmedla denna kunskap.

Exempel från innehållet

Lagar – Vilka lagar reglerar rättigheter och skyldigheter för arbete på hög höjd?

Skyldigheter – Vilka skyldigheter har arbetsgivaren respektive arbetstagaren gällande detta arbete?

Fallskyddssystem – Vilka fallskyddssystem finns och när passar de olika systemen?

Skötsel – Hur underhålls fallskyddssystemen för säkerhet och lång livslängd?

Kontroll – Hur kontrolleras systemen för att skador tidigt ska upptäckas?

Kan anpassas individuellt

Även om den generella kunskapen är lika oavsett bransch och yrke så kan det variera mellan olika företag. Kanske är det enbart takläggare på kursen eller enbart en annan arbetsgrupp. För att möta varje företags egna behov av utbildning kan kursen anpassas utifrån detta. Man skräddarsyr därmed kursen efter var fokus behöver läggas.

Om TA-utbildning

TA-utbildning är ett utbildningsföretag som grundades 1998. Företagets affärsidé är att erbjuda utbildningar som är flexibla och kvalitativa. Detta inom flera områden genom att vara godkända från flera instanser. Bland annat är de godkända att hålla kurser och utbildningar för BYN, TYA, Trafikverket och Brandskyddsföreningen.

Utbudet är indelat inom Ansvar och arbetsmiljö, Elsäkerhet, Arbete på väg, Säkerhet, Brandsäkerhet och Maskinutbildning. Mer info kan hittas på deras hemsida.

Välja webbyrå utifrån dess egna hemsida

Det är inte helt lätt att veta vilken webbyrå som ska anlitas då det inte finns någon färdig produkt att jämföra. Ska exempelvis en TV köpas kan funktioner, pris och detaljer ställas mot varandra men när det kommer till tjänster får man istället gå på referenser, känsla och kompetens. En sak som går att titta på är webbyråns egna hemsida. Den bör kunna avslöja en del om hur man jobbar med kundernas hemsidor.

Navigering
När en besökare kommer in på en webbplats ska det vara enkelt att navigera sig runt och hitta vad man söker efter. Det låter som en självklarhet men hur ofta har du inte backat från en E-butik på grund av otydlig struktur, brist på sökruta eller knepig navigering överlag.
Hur har denna webbyrå byggt upp navigeringen på sin sida? Kolla gärna via mobilen då det ställer ännu högre krav på navigering, layout och användarvänlighet. Bestäm dig för något innan du besöker sidan och kolla sedan hur lång det tar att hitta just detta. Det kan vara kontaktuppgifter likväl som prisuppgifter eller förklaring kring hur arbetsprocessen löper på.
Konvertering
Att få besökare på sin hemsida är första steget. Men sedan krävs även en konvertering. Hur många besökare gör det ni vill på er hemsida? Om du säljer saker vill du ju att de ska köpa. För en webbyrå handlar det om att konvertera besökarna till kunder som beställer deras tjänst.
Hur duktiga är de på detta? Det är en fin balans mellan att ha säljande text, tydlig grafik och att lyfta fram sina fördelar mot att kännas för påstridig.
Gå ni på webbsidan och läs texter samtidigt som du känner av hur lätt det är att kontakta dem och få offert på ny hemsida. Vad lyfter de fram fördelar och sker detta på ett sätt som du tycker om? Marknadsföring handlar mycket om att hitta rätt känsla.
Referenser
En webbyrå ska absolut ha referenser. Det är nästan ett ”måste” inom branschen eftersom det är en digital tjänst som man på ett mycket tydligt sätt kan presentera. Gå in på dessa referensers hemsidor och se hur dessa är uppbyggda.
Nu måste du komma ihåg att det bara är ”toppen av ett isberg” som visas utåt när man besöker en hemsida. Det finns teknik och funktioner under som bygger upp hela strukturen och de funktioner som finns att tillgå. Kanske är lagersaldot i butiken även kopplad mot E-butiken osv.
Teknisk kompetens
Delvis kan du även avgöra vilken teknisk kompetens en webbyrå har genom att besöka dess hemsida. Är det priser kring ”några tusenlappar” för en hemsida som erbjuds är det också detta du kommer att få. Är du ute efter en enkel hemsida med mycket få tekniska funktioner kan det vara prisvärt och funktionsdugligt. Men söker du avancerade funktioner bör du söka vidare.
Du kan även avgöra deras tekniska kompetens genom att se på referenser eller vilka funktioner de nämner som självklara på en webbplats. En del har exempelvis specialiserat sig mot E-handel och har då integrerade system som därmed kräver en betydligt djupare kompetens än om enklare hemsidor ska byggas.