Frågor kring interim rekrytering

Interim betyder att en person (eller grupp) går in i en arbetsuppgift ”tills vidare”. Ett exempel kan vara att nuvarande chef plötsligt blivit sjukskriven under lång tid. I detta fall behövs en chef som kan vara interim fram till att kommande person blivit anställd. Med andra ord att företaget får den hjälp som behövs under en kortare övergångsperiod.

Hur snabbt kan en konsult börja jobba?

Företag som är specialiserade på interim kan vissa fall få fram en konsult inom ett dygn. Detta om tiden är det som framförallt prioriteras. Det vanligaste är däremot att man tar fram ett par olika kandidater som sedan får intervjuas av det företag som söker hjälp. Därmed hinner man tydligare rama in behovet och avgöra vem som passar bäst.

Om det löper på bra – kan man anställa personen då?

Det helt upp till konsulten att avgöra detta. En del använder interim som ett steg in på arbetsmarknaden och där hitta det företag man vill anställas hos. Andra trivs bättre med korta intensiva uppdrag som man sedan lämnar.

Det kan därmed liknas med hur ett bemanningsföretag gör rekrytering stockholm. De anställda kan anställas av företaget de anlitas av men de måste inte gå denna väg.

Vad kostar det med interim?

Det är omöjligt att säga då interim kan ske med arbetsgrupper eller chefer. Här spelar därmed kompetens och erfarenhet in men även arbetets komplexitet, ansvar och uppdragstid. Enda vägen är att be om offert från ett företag som förmedlar dessa tjänster.

Det är helt klart dyrare än att ha någon anställd men samtidigt bör man se på helheten. För det första är det nästan omöjligt att hitta en passande kandidat för anställning på 10 dagar. För det andra slipper man en kostsam rekryteringsprocess genom att ha interim istället under en övergångsperiod.

Hur länge brukar chefer hyras in?

Det handlar om allt från någon vecka till ett par månader. Det finns självklart undantag då tidsperioden blir betydligt längre men upplägget är inte tänkt att löpa längre än ett par månader.

När används interimschef?

En vanlig orsak är att man vill ha en chef under en pågående rekrytering för kommande chef. Men det kan även handla om plötsliga förändringar i företaget som därmed kräver extra kompetens.

Behöver man betala för processen?

Nej, när ett företag söker en interimschef betalar man enbart för den tid som chefen kan utföra arbetet. Om man under rekryteringsprocessen inte hittar rätt person betalas alltså inget.