Vet mer om en borgerlig begravning

En borgerlig begravning kan väljas av vem som helst, oavsett om medlemskap i Svenska Kyrkan finns eller inte. Det kan även väljas om man tillhör ett annat trossamfund. Borgerliga begravningar är ett populärt val idag, och det som skiljer dem åt är själva ceremonin. Vad gäller gravsättningen så omfattas det av samma regler, oberoende av vilken form av begravning man väljer. I Sverige är ungefär en tiondel av begravningarna borgerliga. Om du önskar detta, kan du prata med din begravningsbyrå för råd.

Det här skiljer borgerliga begravningar från kyrkliga begravningar

Som nämnt ovan är det i ceremonin som en borgerlig begravning skiljer sig från en kyrklig. En väsentlig skillnad är exempelvis att en borgerlig begravning kan hållas nästan var som helst. Det finns alltså inga regler om plats, eller regler som styr hur lokalen för ceremonin ska se ut.

Tal, musik och annat innehåll kan väljas helt efter egna preferenser och önskemål. Till skillnad från en kyrklig begravning finns inga regler om hur innehållet ska utformas. Dock finns kravet att det måste genomföras med värdighet och respekt.

En annan väsentlig skillnad är att ceremonin inte leds av en präst. Egentligen kan vem som helst förrätta begravningen, men många känner sig trygga med att anlita en borgerlig officiant. Om du funderar på en borgerlig begravning, kan det vara bra att tala med din begravningsbyrå om de har utbildade officianter som kan stå till tjänst.

En annan skillnad är kostnaderna. I en kyrklig begravning tillkommer inga kostnader för präst eller lokal. Det kan ske under en borgerlig begravning, men gör det inte alltid. Slutligen är en betydande skillnad att alla har rätt till en borgerlig begravning.

Plats för borgerliga begravningar

Vanligt är att borgerliga begravningar hålls i krematorie- eller begravningskapell. Om antalet inbjudna gäster är för stort för att få plats, så är det ingen anledning att minska på gästantalet. Kyrkan är i sådant fall skyldiga att erbjuda en lokal som alla kan få plats i. Skulle man inte vara nöjd med den lokalen som kyrkan kan tillhandahålla, så är det fritt att välja en annan lokal. Dock behöver man i sådana fall stå för kostnaden själv.

Svenska Kyrkan har nämligen en skyldighet att upplåta lokaler som är lämpliga att hålla en begravningsakt i. Det spelar ingen roll om den avlidne inte var troende eller trodde på en annan gud än den kristna. Lokalerna skall upplåtas utan avgift, eftersom kostnaderna täcks av begravningsavgiften, som alla skattebetalare betalar till.

Bra att känna till är att du måste ha tillstånd från markägaren om ceremonin skall ske på en offentlig plats, utomhus. Möjligen kan din begravningsbyrå hjälpa till med detta.

Vem ska leda begravningen?

Som nämnt lite högre upp så leds inte borgerliga begravningar av en präst. Det kan vara en av de anhöriga som gör det, men vanligt är att man anlitar en officiant. Om du anlitar en begravningsbyrå är det inte ovanligt att de har utbildade officianter som kan stå till tjänst. Ceremonin ska spegla den bortgångnes liv på ett harmoniskt sätt – officianter och en begravningsbyrå har stor erfarenhet just från detta.