Förstå fuktskador i ditt hem

Fuktskador kan inträffa i ditt hem på många olika sätt och det en stor olägenhet. I värsta fall kan fuktskador leda till stora skador, alltifrån strukturella skador på byggnaden till mögel. Men varför uppstår egentligen fuktskador och är det möjligt att förhindra risken för fuktskador? Det och mycket annat kommer vi att berätta i den här artikeln.

Vad är fuktskador?

Fuktskador är en term som ofta används för att hänvisa till vatten som har läckt in i en byggnad eller när ett föremål har blivit skadat efter att ha utsatts för en fuktig miljö under en längre period. Fukt i sig är vanligtvis inte synlig för ögat, men det kan orsaka allvarliga skador om det inte behandlas snabbt. Dessa skador kan påverka alla typer av material såsom gips, mattor och tapeter – alla är känsliga för skador om de har utsatts för fuktighet för länge. I värsta fall kan fuktskador leda till mögel och försvaga byggnadens struktur med tiden.

Några vanliga indikationer som indikerar att ett objekt har skadats av fukt inkluderar:

  • Föremålet har missfärgningar och färgen blir något mörkare.
  • Du känner av en obehaglig unken lukt.
  • Föremålet börjar bli klibbigt, slemmigt och vått.
  • Färg släpper till exempel runt dina fönster.

7 viktiga tips för att förhindra risken för framtida fuktskador

Fuktskador kan vara en katastrof för ditt hem. Även om det finns många olika saker som gör att fuktskador kan uppstå, så går det med väldigt enkla sätt att förebygga problemet. I listan nedanför hittar du sju viktiga tips på hur du kan motverka fuktskador i ditt hem.

1) Förslut eventuella sprickor i väggen med ett lämpligt tätningsmedel.

2) Håll alltid badrumsytorna torra och fönstren vidöppna när du duschar.

3) Köp en elektronisk fuktstatistik eller termostat till ditt hem och se till att den alltid står vid 45-50% relativ luftfuktighet.

4) Håll möbler borta från fönster, balkonger och uppvärmningsventiler.

5) Håll luftkanalerna rena och isolerade där det är möjligt.

6) Kontrollera regelbundet din källare för fukt eller läckor.

7) Gör en fuktmätning eller fuktbesiktning vid jämna mellanrum.

Anlita professionell hjälp när du har fuktskador

Fuktskador kan vara en av de dyraste typerna av skadorna för husägare. Denna typ av skada kan uppstå utan någon förvarning och gå obemärkt förbi tills det blir ett stort problem. Om ditt hem har en betydande fuktskada måste du kontakta en expert för att få hjälp direkt. Det finns en rad företag i Sverige med lång erfarenhet av att besiktiga fukt- och vattenskador på ett effektivt sätt. Dessa företag kan fatta direkta beslut åt dig om hur fuktskadan ska åtgärdas, sanera den och återställa ditt hem till sitt ursprungliga tillstånd så att du undviker framtida komplikationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *