Fallskyddsutbildning via TA-utbildning

För att skapa en säker arbetsplats krävs att arbetsgivaren både tillhandahåller personliga säkerhetsskydd, kollektiva säkerhetsskydd samt grundläggande kunskap hur dessa används. För att möta det lagliga kravet på kunskap måste alltså arbetsgivaren utbilda sin personal – vilket sker via externa utbildningsföretag.

Ett företag som erbjuder en rad säkerhetskurser är TA-utbildning. Här presenteras hur deras ”Fallskyddsutbildning” är utformad. En utbildning som vänder sig till takläggare och andra som jobbar på hög höjd. En extremt viktig utbildning då fallolyckor är den enskilt största orsaken till dödsolyckor inom denna bransch.

Målgrupp

Fallskyddsutbildningen vänder sig mot samtliga arbetsgrupper som jobbar på hög höjd. Det är främst takläggare och takarbetare men även andra som är på dessa höga höjder. Utbildning kan även vända sig till chefer samt arbetsledare så att de har den grundläggande kunskapen inom takläggare Stockholm som de anställda även behöver ta del av.

Krav enlig lag

I Arbetsmiljölagen går det att läsa att arbetsgivare har ett lagligt krav på sig att ge information till arbetstagarna gällande risken som finns på en arbetsplats. Därmed har de även ansvar för att arbetstagarna har korrekt utbildning och utrustning för att de arbetsuppgifter som ska utföras även kan ske på ett korrekt sätt.

Att köpa in denna kurs för takläggare och annan personal som befinner sig på hög höjd är alltså ett tryggt och enkelt sätt att förmedla denna kunskap.

Exempel från innehållet

Lagar – Vilka lagar reglerar rättigheter och skyldigheter för arbete på hög höjd?

Skyldigheter – Vilka skyldigheter har arbetsgivaren respektive arbetstagaren gällande detta arbete?

Fallskyddssystem – Vilka fallskyddssystem finns och när passar de olika systemen?

Skötsel – Hur underhålls fallskyddssystemen för säkerhet och lång livslängd?

Kontroll – Hur kontrolleras systemen för att skador tidigt ska upptäckas?

Kan anpassas individuellt

Även om den generella kunskapen är lika oavsett bransch och yrke så kan det variera mellan olika företag. Kanske är det enbart takläggare på kursen eller enbart en annan arbetsgrupp. För att möta varje företags egna behov av utbildning kan kursen anpassas utifrån detta. Man skräddarsyr därmed kursen efter var fokus behöver läggas.

Om TA-utbildning

TA-utbildning är ett utbildningsföretag som grundades 1998. Företagets affärsidé är att erbjuda utbildningar som är flexibla och kvalitativa. Detta inom flera områden genom att vara godkända från flera instanser. Bland annat är de godkända att hålla kurser och utbildningar för BYN, TYA, Trafikverket och Brandskyddsföreningen.

Utbudet är indelat inom Ansvar och arbetsmiljö, Elsäkerhet, Arbete på väg, Säkerhet, Brandsäkerhet och Maskinutbildning. Mer info kan hittas på deras hemsida.